About me

Meer dan 20 jaar ben ik werkzaam als Event Architect bij de Technische Universiteit Delft waar ik voor verschillende faculteiten en aan de TU Delft gerelateerde grote bedrijven internationale congressen heb mogen organiseren. Hiervoor bids mogen uitbrengen en deze heb kunnen ontwikkelen, organiseren en begeleiden.

Mensen een bijzondere ervaring laten beleven is het mooiste wat er is. Hier ligt dan ook mijn passie! Het gaat om een stap extra te doen, bedenken hoe het anders kan en van de betreden paden af te wijken om een ander / beter effect te krijgen en de mensen echt te verrassen. Persoonlijk kan ik niets veranderen aan het wetenschappelijke deel van een event, maar destemeer mijn stempel drukken op de sociale aspecten van een event.

Ik geloof in de kracht van de beleving!